Thoả thuận hợp tác giữa NSSC và Quỹ khởi nghiệp Quốc Gia

Thời gian qua, hệ sịnh thái sáng tạo khởi nghiệp ở Việt Nam đã được quan tâm, phát triển mạnh mẽ cả về chính sách, hạ tầng, thiết chế tài chính và dịch vụ hỗ trợ cùng với văn hóa khởi nghiệp sáng tạo ngày càng được khuyến khích mạnh mẽ trong cộng đồng và đăc biệt là giới trẻ.

Xuất phát từ thực tế đó, ngày 27/9/2019 Quỹ Khởi nghiệp Quốc Gia chính thức được thành lập nhằm tạo ra các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong quá trình hoạt động.