ĐẾM NGƯỢC ĐẾN TECHFEST

 
 

Team

Cerella Quynh Huong Tran-Founder
MBA tại Hult International (UK, US, China) Có kinh nghiệm đầu tư vào một số khởi nghiệp tại Anh quốc và VN 12 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp

Giuseppe Iamele-CTO
CEO 2Click Solutions, chuyên Tech, công nghệ AI tại Ý, Đức, Croatia, VN

Gilbert Kamieniecky-CeVB Mentor, Investor
MA tại Cambridge University. MD in an IPEF. Board director của hơn 20 công ty trên toàn thế giới 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư và ngân hàng tư nhân

Manoj Badale-CeVB Mentor
BA tại Cambridge University Co-founder venture builder lớn nhất Anh quốc từ năm 1998 Được phong là nhà tỷ phú Ấn giàu nhất Anh quốc

Florian Weidinger-Mentor. Investor
MBA tại Standford University CEO & CIO của Hansabay

Trịnh Bích Thuận- Investor, Brand Relationship Manager
CEO Lucky Star Huỳnh Đức Hơn 20 năm quản lý doanh nghiệp

Thao Nguyen
Founder & CEO của Firecoals Kỹ sư phần mềm tập đoàn samsung

Partners